Գլուխ երեսուներկուերորդ

Գլուխ երեսուներկուերորդ — կարդալ: «Հայոց լեզու 6» — վարժ. 92, 93:

92

Տեսնել,վախեցած,օգնել,սովորական բան է,վերջերս

93

Ծեփվել, պայմանավորվել,տխուր,զարմանալ,տանջվել

Advertisements

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16)=-128

բ) (+17) · (–4)=-68

գ) (–1) · (+1)=-1

դ) (+20) · (–18)=-360

ե) (–7) · (+5)=-35

զ) (+21) · (–6)=-126

է) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) > 0

բ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) < 0,

դ) (–14) · (–12) >(–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) < 0,

զ) (+20) · (–1) <(–6) · (–3)։

3) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.

ա)  -21։ 3 = –7,

բ) +48 ։ (–8) = –6

գ) (–5) ։ (–20) = 4,

դ) -10։ (–5) = 2

ե) (–45) ։ 15 = –3,

զ) (+80) ։ (–16) = –5։

4) Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյա-

լի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40 +32, –1, 0, –12, +9:

+20x-2=-40

+8x-+4=+32

+1x-1=-1

-0x-0=0

-6x+2=-12

-3x-3=+9

 

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5)=+20 գ) (+32) · (–6)=-192 ե) (+1) · (+23)=+23 է) (–19) · (+7)=-133

բ) (–8) · 0=-0 դ) 0 · (–1)=-0 զ) (+14) · (–25)=-350, ը) (–10) · (+12)=-120

6) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4, գ) –100 > 100 · (–3) · 0,

բ) (7 · 0) · (–9) < –2, դ) 8 > 37 · (0 · 20)։

7) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի

փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0,

դ) 2 · 3 < (–4) · (–2),

բ) (–8) · 5 < 0,

ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,

գ) 7 · (–3) <(–2) · (–1),

զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից`

ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական,

բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական:

_

 

Леденец

Я читал Леденец. Это было очень хороший рассказ. Однажды мать Миши сказала, что она уходит, и Миша должен себя’ вести  хорошо. Она дасть леденец . когда мать Миши ушла, он нашол леденец  и начал сосать. и затем высипал сахарный мешок, и он положил все это в коробку. Когда его мать пришла и открыла коробку, она увидела, что сахар расипнн на полу. и сказала:
Итак, что случилось?
Это не я                                                                                                                                        — Cказал Миша. Хорошо, тогда, когда он был расколот, где Леденец?
_Я съел то  себя вёл хорошо, ну и съел его

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք գումարը.

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)=-31

բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19=100

գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)=80

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80=205

 

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք այն բոլոր կետերը, որոնց

համապատասխանող թվերի բացարձակ արժեքները`

ա) փոքր են 1-ից=գ) մեծ են 0-ից և փոքր են 6-ից=1,2,3,4,5

բ) փոքր են 5-ից=1,2,3,4, դ) մեծ են 8-ից և փոքր են 12-ից=9,10,11,

 

3) Գնել են պարտերի և օթյակի 12-ական տոմսեր։ Բոլոր տոմսերի

համար վճարել են 36000 դրամ։ Ի՞նչ արժե պարտերի տոմսը, եթե

այն օթյակի տոմսից 1000 դրամով թանկ է։

36000-12000=24000

24000:2=12000

12000:12=1000

1000×2=2000

 

4) Ճի՞շտ է, որ երկու հավասար ամբողջ թվերի բացարձակ ար-

ժեքները նույնպես հավասար են։

այո

Լրացուցիչ(տանը)

5) 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող

մարագը 34-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ

բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով`

յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։

 

6) Տուփում կա 6 կարմիր և 4 սպիտակ գնդիկ: Նրանցից վերցնում են

պատահական մեկը: Ինչքա՞ն է հավանականությունը, որ այն

կարմիր կլինի:

100:4=25

100-25=75%

 

7) Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքը:

ոչ

Գլուխ քսանինը, երեսուն:

Գլուխ քսանինը, երեսուն:

  • Քսանիններորդ գլխում դժվարությունը հաղթահարելու ինչ ճանապարհ էր գտել Գենդոնը: Իսկ դու հաղթահարելու ինչ ձև գիտես:

Նա մտածում էր, որ գտնի մի  հովանավորի: Ես մտածում եմ մի հնարք և եթե ինձ մոտ չի ստացվում ընկերներիս օգնությամբ եմ հաղթահարում:

  • Երեսուներորդ գլխում Թոմը պատճառ ունե՞ր ամաչելու. ինչու էր իրեն ողորմելի ճիճու զգում: Երբևէ ուրիշի փոխարեն օգտվե՞լ ես լավ հնարավորությունից. ինչպես ես քեզ զգացել այդ պահին:

Նա ուրիշի  փոխարեն օգտվել էր այդ լավ հնարավորությունից: ոչ չի եղել:

Գլուխ երեսունմեկերորդ

Գլուխ երեսունմեկերորդ

  • Նա զգում էր, որ եթե աշխարհում արժե ապրել, ապա միայն նրա համար, որ մարդս թագավոր լինի և ժողովրդին սիրելի: — Համաձայն ես, թե՝ ոչ. ինչու: Քո կարծիքով ինչի համար արժե ապրել:

Ես համադզայն չեմ: Որովհետև մարդն միայն դրա համար պետք չէ ապրի: Մարդն պետք է ապրի իր ծնողների,ընկերների և պետք է ապրի, որպեսզի վայելի կյանքը:

  • Ոչինչ չէր կարող փչացնել Թոմի տրամադրությունը: Նրա հոգում տիրող հպարտությունն ու ուրախությունը անհետացան միայն մոր խոսքերից: — Մայրիկներն ինչպես են կարողանում ազդել երեխաների վրա (գրել և դրական, և բացասական կողմերը):

Երբ, որ տրամադրությունս փչացնում են: